1. Home Home Icon
 2. Illinois
 3. Mega Millions
Illinois Lottery Results

Illinois Mega Millions

Date Result Jackpot
 • 8
 • 17
 • 51
 • 57
 • 70
 • MB: 2
 • Megaplier: 4
Est. Jackpot
$113 Million
Mega Millions Tools
 • 3
 • 25
 • 28
 • 50
 • 60
 • MB: 1
 • Megaplier: 4
Est. Jackpot
$107 Million
 • 2
 • 8
 • 16
 • 18
 • 31
 • MB: 14
 • Megaplier: 2
Est. Jackpot
$101 Million
 • 34
 • 35
 • 41
 • 45
 • 54
 • MB: 5
 • Megaplier: 4
Est. Jackpot
$96 Million
 • 20
 • 27
 • 28
 • 58
 • 59
 • MB: 25
 • Megaplier: 3
Est. Jackpot
$90 Million
 • 7
 • 22
 • 37
 • 43
 • 44
 • MB: 22
 • Megaplier: 4
Est. Jackpot
$80 Million
 • 6
 • 17
 • 48
 • 54
 • 69
 • MB: 12
 • Megaplier: 5
Est. Jackpot
$75 Million
 • 15
 • 48
 • 56
 • 58
 • 70
 • MB: 4
 • Megaplier: 4
Est. Jackpot
$70 Million
 • 8
 • 12
 • 33
 • 56
 • 64
 • MB: 2
 • Megaplier: 2
Est. Jackpot
$65 Million
 • 2
 • 3
 • 14
 • 41
 • 64
 • MB: 17
 • Megaplier: 2
Est. Jackpot
$60 Million

Mega Millions Year